top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti ARGO22 s.r.o., se sídlo Radniční 133/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 24710237, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23078 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • název společnosti

 • e-mail 

 • telefonní číslo

 • Životopis

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a životopis je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem náboru. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 12ti měsíců.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnost ARGO22 s.r.o.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

bottom of page